header banner
Default

Facebook ve Instagram ücretli mi olacak? Ücreti ne kadar olacak?


Meta'nın Facebook ve Instagram gibi platformlar için ücretli abonelik sistemi geleceği iddia edildi. İddiaya göre, para ödemesi yapan kullanıcılar bu uygulamaları reklamsız şekilde kullanılabilecek.

  • 3 Eyl 2023 - 17:01
  • 3 Eyl 2023 - 17:01

1299

Son zamanlarda Avrupa Birliği'nin yasaları sıkılaştırması nedeniyle sosyal medya platformları reklamlar konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Bu kararın ardından Facebook ve Instagram'ın ücretli olacağına dair iddialar ortaya çıktı. Son dönemlerde Avrupa Birliği tarafından insanları korumak için sosyal medya şirketlerine olan baskıyı arttırdı. Bu baskının ana nedeni kişiselleştirilmiş reklamlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu sebepten dolayı da Facebook ve Instagram'ın ücretli bir versiyon çıkartacağına dair iddialar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Facebook ve Instagram'ın reklamsız ücretli bir versiyonu çıkacak. Bu sayede platformlar Avrupa Birliği baskısını arttırmayı hedefliyor.

Facebook ve Instagram ücretsiz kullanılmaya devam edilecek mi?

Facebook ve Instagram'ın ücretli versiyonunun yanında ücretsiz reklamlı versiyonları kullanılmaya devam edilecek.

Facebook ve Instagram ücreti ne kadar olacak?

Yapılan açıklamalara göre Instagram ve Facebook için bir fiyat belirtilmiş değil. META şirketi, konuyla ilgili bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

(Damla Yeltekin)

Sources


Article information

Author: Jason Martin

Last Updated: 1703802603

Views: 805

Rating: 4.9 / 5 (104 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Martin

Birthday: 2012-10-04

Address: 8568 Smith Track Apt. 698, Bryantview, TX 25079

Phone: +4761619720231039

Job: Meteorologist

Hobby: Metalworking, Quilting, Backpacking, Photography, Table Tennis, Ice Skating, Gardening

Introduction: My name is Jason Martin, I am a tenacious, radiant, frank, daring, Determined, resolved, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.