header banner
Default

Prognose: Den højkonjunktur er ved at slutte | AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd


AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Del

Dansk økonomi står over for en afmatning. Det betyder lavere vækst og i yderste konsekvens en egentlig recession, viser ny fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den rekordhøje beskæftigelse er dog med til at afbøde inflationslussingen.

KONJUKTURUDVIKLING

Lige som dansk økonomi for alvor havde fået luft under vingerne efter coronapandemien, begyndte inflationen at stige.

Inflationen ligger nu så højt, at det har påvirket BNP. Dansk økonomi står over for en afmatning, og i yderste konsekvens en økonomisk nedgang, viser ny fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fremskrivningen skønner, at væksten i BNP for hele 2022 bliver 2,8 procent. Det betyder, at væksten fra slutningen af 2021 til slutningen af 2022 bliver -0,4 procent. Det forventes, at BNP-væksten falder til 1,5 procent i 2023 og 1,6 procent i 2024.

”Dansk økonomi er ved at tilpasse sig en situation med høj inflation. Det sker gennem lavere efterspørgsel fra både ind- og udland, hvilket kommer til at betyde lavere vækst den kommende tid. Vores fremskrivning viser, at dansk økonomi går lidt tilbage i 2022. Tilbagegangen skyldes primært den høje inflation, der har gennemsyret det mest af økonomien,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Den stigende inflation har gjort det dyrt for de danske husholdninger. Ikke siden 1983 har vi set de danske forbrugerpriser stige så meget. Men også her forventer vi til at se en afmatning. Vi forventer, at forbrugerpriserne stiger til 7,3 procent i 2022, hvorefter stigningen vil aftage til 3,5 procent i 2023 og 1,1 procent i 2024,” siger Sofie Holme Andersen.

Høj beskæftigelse har rustet dansk økonomi

VIDEO: Højkonjunktur og lavkonjunktur
Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF)

Den seneste tids økonomiske opdrift har smittet af på beskæftigelsen, og det kan være med til at afbøde det kommende afmatning.

”Dansk økonomi står rimelig rustet til den kommende afmatning. Det skyldes danskernes store opsparinger og den rekordhøje beskæftigelse, vi har set den seneste periode, hvor vi har fået udnyttet højkonjunkturen til at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet – også dem der tidligere har stået på kanten,” siger Sofie Holme Andersen.

Selvom arbejdsmarkedet fortsat er i god gænge, er der også her tegn på afmatning. Samlet forventes beskæftigelsen at stige med 95.500 personer i 2022, hvorefter den ventes at falde med knap 1.000 personer i 2023.

”Beskæftigelsen ventes at få et tilbageslag inden for det kommende år. Derfor er det afgørende, at vi nøje overvejer, hvordan vi får mest muligt ud af den tårnhøje beskæftigelse vi ser i dag. Vi skal sikre, at særligt dem på kanten af arbejdsmarkedet ikke mister kontakt, når højkonjunkturen ender,” siger Sofie Holme Andersen.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

VIDEO: konjunkturer og økonomiske sammenhænge
Mikkel Pedersen
  • Højkonjunkturen lakker mod enden affødt af udefrakommende prisstigninger. Væksten i BNP ventes at være 2,8 procent i 2022, 1,5 procent i 2023 og 1,6 procent i 2024.
  • Arbejdsmarkedet er fortsat i god gænge, men der er tegn på afmatning, og beskæftigelsen er ofte det sidste, der vender. Samlet forventes beskæftigelsen at stige med 95.500 personer i 2022, falde med knap 1.000 personer i 2023 og stige med 16.000 personer i 2024.
  • Samtidig forventes antallet af bruttoledige at blive 75.000 i 2022, stigende til 84.000 i 2023 og 87.000 i 2024.
  • Forbrugerpriserne forventes at stige 7,3 procent i 2022, hvorefter stigningen ventes at aftage til 3,5 procent i 2023 og 1,1 procent i 2024.
  • Vi har set et stort ryk af folk, der tidligere ikke havde eller kun sporadisk havde tilknytning til arbejdsmarkedet, ind i beskæftigelse. Det skal vi holde fast i blandt andet ved hjælp af opkvalificering, efteruddannelse mv.

Læs analysen her

Nøgleord

VIDEO: Vejkryds regler teori - Generhvervelse af kørekort (TRAFIKTESTEN.DK)
Trafikteori A/S (trafiktesten.dk)

Kontakter

VIDEO: konjunktursvingninger
Zeinab

Billeder

VIDEO: Boom!!
Elphi - Topic

Links

VIDEO: It Came From the Woods
Boom Merchant - Topic

Information om AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

VIDEO: Sådan beregner du afkastet på en udlejningsejendom
Søren Schäffer - Ejendomsinvestering

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Sources


Article information

Author: Mike Nunez

Last Updated: 1703396521

Views: 794

Rating: 3.9 / 5 (83 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mike Nunez

Birthday: 1945-06-24

Address: 21568 Baker Fields, Michelleborough, NY 85735

Phone: +3527856637837778

Job: Article Writer

Hobby: Web Development, Pottery, Baking, Playing Guitar, Singing, Fencing, Photography

Introduction: My name is Mike Nunez, I am a artistic, striking, variegated, priceless, risk-taking, capable, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.